GEMINA "STAND UP" DIRIGERINGS DUMMY, i to størrelser,
Gross og Klein.
Se under special dummyer

Gross ca 600 gr

Klein ca 400 gr